Καλώς ήλθατε στην ANDI Ελλάς ΕΠΕ

 

Η ANDI ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ είναι ο πρώτος αναγνωρισμένος Οργανισμός πιστοποίησης αυτοδυτών στην Ελλάδα με την υπ. Αριθ. Πρωτ. 2118.3/05/06 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

 

Η ANDI ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ είναι το περιφερειακό γραφείο (RHQ) για την Ελλάδα και την Κύπρο του Παγκόσμιου Οργανισμού εκπαίδευσης ANDI International, ο οποίος εδρεύει στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α.

 

 

 

Οι αρμοδιότητες και τα πλαίσια λειτουργίας του Οργανισμού ANDI ΕΛΛΑΣ καθορίζονται από το Νόμο 3409/2005 και των εκτελεστικών αυτού Υπουργικών Αποφάσεων υπ. Αριθ. 2123/02/28-3-2006, 2123/03/28-3-2006 και 2123/04/28-3-2006 οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 449-Β’ /13-04-2006.

 

Οι δραστηριότητες του Οργανισμού είναι η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης για καταδύσεις αναψυχής, ο έλεγχος και η εξουσιοδότηση Παροχέων Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, η έκδοση πιστοποιητικών εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους ερασιτέχνες και εκπαιδευτές αυτοδύτες που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση αυτόνομης κατάδυσης σύμφωνα με το πιστοποιημένο πρόγραμμα του. Τα πιστοποιητικά δε, εκπαίδευσης εκδίδονται στα ελληνικά σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού εκπαίδευσης των Υπουργικών Αποφάσεων και στα αγγλικά για τη χρήση τους στο εξωτερικό.

 

Τα σύστημα εκπαίδευσης του Οργανισμού έχει πιστοποιηθεί όπως ζητείται και από το Νόμο 3409/2005 από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα πιστοποίησης προϊόντων των κρατών  - μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, την European Underwater Federation (EUF) και τον Osterreichisches Normungsinstitut (ΟΝ). Η πιστοποίηση αυτή έγινε σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Κατάδυσης και τα οποία ενέχουν θέση Εθνικών Προτύπων Κατάδυσης (E.Π.KA.).